Kontakt

Ul. Elizy Orzeszkowej, 22, p. 116, Grodno, Białoruś

Tel.:+ (375) 152 731924

e-mail: libgrgu@gmail.com

www.ok.ru/s.lib.yksug

www.vk.com/slibgrodno

www.facebook.com/s.lib.yksug

www.instagram.com/grsu_library