Program Szkoły Letniej Kultury i Języka Białoruskiego,  2020 rok

 

 

Data

10.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.10 – 15.30

16.00 – 18.00

Dzień 1
3 sierpnia
Poniedziałek

Spotkanie uczestników. Zakwaterowanie

Dzień 2
4 sierpnia

 Wtorek

Wykład „Zapoznajmy się po białorusku”

Obiad*

„Dotknąć przeszłości: 

wycieczka po historycznych miejscach Białorusi”

Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Grodzieńskiego

Dzień 3
5 sierpnia

Środa

Wykład „Osobliwości wymowy w języku białoruskim”

Obiad*

„Literatura białoruska: od Skaryny do czasów współczesnych”

Wycieczka do centrum Grodna

Dzień 4
6 sierpnia 

Czwartek

Wykład „Osobliwości pisowni w języku białoruskim”

Obiad *

Wycieczka do studia tkackiego

Warsztaty „Tkactwo ludowe”

Dzień 5
7 sierpnia

Piątek

Wykład „Kategorie gramatyczne języka białoruskiego: rodzaj, liczba, przypadek”

Obiad*

Zwiedzanie Grodzieńskiego Państwowego Muzeum historii religii*

Dzień 6
8 sierpnia

Sobota

Dzień wolny 1*

Wycieczka „Nowogródek – Mir – Nieśwież – jezioro Świteź”

Dzień 7
9 sierpnia

Niedziela

Dzień wolny 2*

Wycieczka po Kanale Augustowskim, pływanie statkiem

Warsztaty „Tańce dziedzińców grodzieńskich”

Dzień 8
10 sierpnia Poniedziałek

Wykład „Kultura mowy”

Obiad*

Zwiedzanie Muzeum Maksima Bagdanowicza*

Warsztaty „Kuchnia białoruska”

Dzień 9
11 sierpnia

Wtorek

Wykład „Kultura mowy”

Obiad*

„Kalendarz białoruski: święta ludowe”

Oglądanie filmu białoruskiego

Dzień 10
12 sierpnia

Środa

Wykład „Historia Grodzieńszczyzny: osoby i losy”

Obiad*

Jazda konna*

Ośrodek jeździecki „Pragres-Wiercialiszki”

Dzień 11
13 sierpnia Czwartek

Wykład „Frazeologia języka białoruskiego”

Obiad*

Spotkanie ze współczesnymi pisarzami i poetami Grodzieńszczyzny

Gra intelektualna

Dzień 12
14 sierpnia

Piątek

Wykład „Słownictwo nierównoznaczne”

Obiad*

Wycieczka do Gudziewicz.  Zwiedzanie  Grodzieńskiego Państwowego Muzeum literackiego i wiedzy lokalnej. 
Program gra „Wizyta do Symonichi i Ljavonichi”*.

Dzień 13
15 sierpnia

Sobota

Gra dydaktyczna „Test zaliczeniowy”

Obiad*

Zamknięcie szkoły, wręczenie certyfikatów

Dzień 14
16 sierpnia
Niedziela

Wyjazd uczestników

za dodatkową opłatę uczestników Szkoły Letniej.

! Uwaga! Zmiany w programie są możliwe.