Szkoła Letnia Kultury i Języka Białoruskiego odbywa się po raz pierwszy na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym imienia Janki Kupały.

Program szkoły jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają studiować białorutenistykę, jak również dla tych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z języka białoruskiego.

Misja Szkoły Letniej: nie tylko nauczyć się języka i literatury białoruskiej oraz zapoznać się z krajem, jego kulturą, tradycjami.

Cel Szkoły Letniej: popularyzacja języka i kultury białoruskiej na świecie, dostarczanie informacji społeczności międzynarodowej o skarbach historii Białorusi i dziedzictwie kulturowym kraju.

Zadania:

  1. zapoznanie gości ze specyfiką języka białoruskiego;
  2. udoskonalić umiejętności językowe;
  3. zapoznanie gości z literaturą białoruską;
  4. prezentowanie gościom historii i kultury Białorusi oraz unikalnej architektury miasta Grodna;
  5. zanurzyć gości w świat białoruskich tradycji ludowych;
  6. sprzyjać adaptacji społecznej i kulturowej gości zagranicznych oraz wzbudzić zainteresowanie do dziedzictwa historycznego i kulturowego Białorusi.